Werkelijk verbruik plug-in hybride

Hoe zuinig kan er nou echt met een Plug-in Hybride gereden worden als u goed laadt en rijstijl aanpast?

We krijgen regelmatig de opmerking `Ja, maar het stroomverbruik moet ook meegenomen worden, immers stroom opwekken kost ook CO2`. Terechte opmerking, dus we zijn gaan uitrekenen wat het verbruik in CO2 en in Euro’s is van een Volvo V60 Plug-in Hybrid. Hiervoor hebben we via de app die bij de auto hoort de laatste 40 ritten samengevoegd tot 1 rit, zie afbeelding.

We kunnen op 2 manieren tegen de waarden aankijken. Immers het verbruik is ongeveer 18 Kwh / 100 km, maar 1 lading waar circa 45 km ver mee wordt gereden kost 11 Kwh uur (accu’s laden kost namelijk ook energie). Laten we het helemaal zuiver doen en er van uit gaan dat met 2 ladingen á 11 Kwh 100 km gereden wordt. Hierbij wordt ook geregenereerde energie benut.

Nu wordt het leuk, want welke waarde voor CO2 uitstoot gaat u gebruiken? Ik ga uit van het SKAO handboek van de CO2 prestatieladder, voor grijze stroom mogen we rekenen met 455 gram CO2 / Kwh en voor Groene stroom met 300 gram (455 gram voor grijze stroom) CO2 / Kwh. Als u thuis en op de zaak zonnepanelen heeft, kunnen we uitgaan van 300 gram CO2 / Kwh. Voor diesel gaan we uit van 3.135 gram CO2 per liter. Eveneens een waarde uit de CO2 prestatieladder. 

Dit zijn de praktijkverbruikscijfers:
100 Km rijden op diesel verbruik 5,5 l/100 km = 5,5 ltr x 3,135 kg CO2 = 17,24 Kg CO2
100 Km rijden op stroom verbruik 22 Kwh / 100 km = 22 kwh x 0,3kg CO2 = 6,6 Kg CO2

in Euro’s incl. BTW: 
5,5 liter diesel a Euro 1,45 incl. BTW = Euro 7,97
22 kwh stroom a Euro 0,23 incl. BTW = Euro 5,06

Zelfs als we met de waarde voor grijze stroom rekenen komen we qua CO2 uitstoot fors lager uit. Nu nog even een vergelijking met een hybride auto en een niet hybride auto, uitgaand van de 40 laatste ritten. En uitgaand van een vergelijk baar model qua gewicht en motorinhoud.

Afstand: 3.509 km
Brandstof: 95,9 l (2,7 l/100km) 95,9 x 3.135 kilo = 300,64 Kg
Stroomverbruik: 397,5 Kwh 397,5 x 0,3 kilo = 119,25 Kg
Geregenereerde stroom: 61,6 Kwh minus 61,6 x 0,3 kilo = 18,48 Kg

Totale CO2 uitstoot 401,41 Kg / 3.509 km

Vergelijk met een “normale” V60 D5, 7,6 l/100 km volgens www.werkelijkverbruik.nl

Dus die zou 3.509 km / 100 x 7,6 = 268 l x 3,135 kilo CO2 = 840 Kg CO2 / 3.509 km hebben verbruikt. Een groot verschil. Bovenstaande berekening geeft dus prachtig weer dat het rijden met een Plug-in Hybride echt zorgt voor een lagere CO2 uitstoot. Mits er eengoed laad- en rijgedrag wordt gehanteerd en daar begeleid Prodrive Academy in. 

Op de hoogte blijven?

Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief en
ontvang updates automatish in uw mailbox.